Tüketiciye Yönelik Sağlık Sistemi
29 Mart 2022 tarihinde Danışma Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. Çetin Arslan tarafından "16 Mart 2022 tarihli Kanun Teklifinin Tıbbi Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.